energiatanúsítvány

Az energiatanúsítvány elve, menete

A meglévő épületek tanúsítása a beépített szerkezetek, berendezések vizsgálatán alapszik, amelynél nem lehet mindig egzakt módon eljárni, mert a szerkezetek legnagyobb része rejtve van (el van falazva, le van vakolva). A tanúsítás elve ilyen esetben az, hogy ha nem sikerül pl. a falazat pontos fajtáját meghatározni, akkor becslésre kell hagyatkozni (pl. az építési ideje behatárolja a számba vehető szerkezetek). Ha ez sem elég, akkor MINDIG a rosszabb állapotot, hőtechnikailag kevésbé jó szerkezetet kell feltételezni. Ez az elv minden olyan esetben így van, amikor nem dönthető el egyértelműen, vagyis mindig a biztonság javára kell korrigálni (a rosszabbat kell feltételezni). További részletek az Újbuda Stúdió honlapján.

Az előző részben említett egyszerűsített és részletes számítási módszer mindegyike elfogadott a tanúsítás során. Az utóbbira a részletesebb (több paraméteres) számítás jellemző, ami egy kategóriahatár esetén fontos lehet az építtetőnek, hiszen ez eredményezhet a végén pl. eggyel rosszabb vagy jobb kategóriába sorolást.

energiatanúsítvány

Ez azt is jelentheti, hogy a vizsgált szerkezetek – adott esetben – egzaktabb meghatározást igényelnek, több feltárást, esetleg fellelhető korabeli építési dokumentációk átvizsgálását jelenthetik. A részletesebb vizsgálat járhat pl. egy szerkezet fizikai feltárásával, megbontásával, vagy segítségül hívhatnak pl. hőkamerás vizsgálatot is, amely pl. kirajzolhatja a falban lévő téglák kontúrját és ebből következtetni lehet annak pontos fajtájára. Ehhez nyilván a tulajdonosnak hozzá kell járulnia (illetve vállalnia ennek költségeit), ha azt szeretné, hogy a szerkezet pontos ismeretének hiányában ne a legkedvezőtlenebb paraméterekkel készüljön el a számítás.

Vagyis itt nem is feltétlenül maga a számítás az, ami a többletmunkát adja, hanem jórészt a beépített, nem látható szerkezetek és azok hőtechnikai tulajdonságainak pontos meghatározása, felderítése, beazonosítása. Tapasztalat híján, kétségkívül ez az egyik legkiforratlanabb része a tanúsításnak, mert az egzakt szerkezet feltárás nem hoz feltétlenül jobb számítási végeredményt, vagyis kidobott pénz lehet a műszeres vizsgálat. A tanúsítók szakmai lelkiismeretére lesz bízva, hogy mit tanácsolnak a tulajdonosoknak.

Hasznos linkek:

Az energiatanúsítvány várható költségei
Épületenergetikai auditálás
Új rendelet tervezet az energetikai tanúsításról