Csömör Nagyközség Önkormányzatának sajtóközleménye a helyi alapfokú oktatási intézmények teljes átvételének szándékáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata 2015 őszén egyhangú
képviselő-testületi döntés alapján azzal kereste meg az Emberi Erőforrások
Minisztériumának illetékes köznevelési államtitkárságát, hogy akár a jelenlegi
törvényi kereteken belül, akár azok megváltoztatá…